« back to profile

Subtitles by Kira707 (318)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English The King of Romance (如朕親臨 / Ru Zhen Qin Lin)
(2016)
TV   0 comments 0 received 13
6 hours ago
English Shuttle Love Millennium (Xiang Ai Chuan Suo Qian Nian 2/Yue Guang Xia De Jiao Huan / 相爱穿梭千年2)
(2016)
TV   0 comments 0 received 19
5 days ago
English Shuttle Love Millennium (Xiang Ai Chuan Suo Qian Nian 2/Yue Guang Xia De Jiao Huan / 相爱穿梭千年2)
(2016)
TV   0 comments 0 received 18
5 days ago
English Shuttle Love Millennium (Xiang Ai Chuan Suo Qian Nian 2/Yue Guang Xia De Jiao Huan / 相爱穿梭千年2)
(2016)
TV   0 comments 0 received 19
5 days ago
English Shuttle Love Millennium (Xiang Ai Chuan Suo Qian Nian 2/Yue Guang Xia De Jiao Huan / 相爱穿梭千年2)
(2016)
TV   0 comments 0 received 18
5 days ago
English Shuttle Love Millennium (Xiang Ai Chuan Suo Qian Nian 2/Yue Guang Xia De Jiao Huan / 相爱穿梭千年2)
(2016)
TV   0 comments 0 received 18
5 days ago
English Shuttle Love Millennium (Xiang Ai Chuan Suo Qian Nian 2/Yue Guang Xia De Jiao Huan / 相爱穿梭千年2)
(2016)
TV   0 comments 0 received 19
5 days ago
English Candle in the Tomb (鬼吹灯之精绝古城)
(2016)
TV   0 comments 0 received 22
5 days ago
English Candle in the Tomb (鬼吹灯之精绝古城)
(2016)
TV   0 comments 0 received 23
5 days ago
English The King of Romance (如朕親臨 / Ru Zhen Qin Lin)
(2016)
TV   0 comments 0 received 104
6 days ago
English Behind Your Smile (浮士德的微笑 / Fu Shi De De Wei Xiao)
(2016)
TV   0 comments 0 received 258
6 days ago
English Shuttle Love Millennium (Xiang Ai Chuan Suo Qian Nian 2/Yue Guang Xia De Jiao Huan / 相爱穿梭千年2)
(2016)
TV   0 comments 0 received 18
8 days ago
English Shuttle Love Millennium (Xiang Ai Chuan Suo Qian Nian 2/Yue Guang Xia De Jiao Huan / 相爱穿梭千年2)
(2016)
TV   0 comments 0 received 19
8 days ago
English Shuttle Love Millennium (Xiang Ai Chuan Suo Qian Nian 2/Yue Guang Xia De Jiao Huan / 相爱穿梭千年2)
(2016)
TV   0 comments 0 received 18
8 days ago
English Shuttle Love Millennium (Xiang Ai Chuan Suo Qian Nian 2/Yue Guang Xia De Jiao Huan / 相爱穿梭千年2)
(2016)
TV   0 comments 0 received 19
8 days ago
English Shuttle Love Millennium (Xiang Ai Chuan Suo Qian Nian 2/Yue Guang Xia De Jiao Huan / 相爱穿梭千年2)
(2016)
TV   0 comments 0 received 18
8 days ago
English Shuttle Love Millennium (Xiang Ai Chuan Suo Qian Nian 2/Yue Guang Xia De Jiao Huan / 相爱穿梭千年2)
(2016)
TV   0 comments 0 received 17
8 days ago
English Candle in the Tomb (鬼吹灯之精绝古城)
(2016)
TV   0 comments 0 received 22
8 days ago
English Candle in the Tomb (鬼吹灯之精绝古城)
(2016)
TV   0 comments 0 received 20
8 days ago
English Candle in the Tomb (鬼吹灯之精绝古城)
(2016)
TV   0 comments 0 received 20
8 days ago
English Candle in the Tomb (鬼吹灯之精绝古城)
(2016)
TV   0 comments 0 received 15
8 days ago
English Candle in the Tomb (鬼吹灯之精绝古城)
(2016)
TV   0 comments 0 received 16
8 days ago
English Candle in the Tomb (鬼吹灯之精绝古城)
(2016)
TV   0 comments 0 received 18
8 days ago
English Candle in the Tomb (鬼吹灯之精绝古城)
(2016)
TV   0 comments 0 received 15
8 days ago
English Candle in the Tomb (鬼吹灯之精绝古城)
(2016)
TV   0 comments 0 received 13
8 days ago
English Candle in the Tomb (鬼吹灯之精绝古城)
(2016)
TV   0 comments 0 received 25
8 days ago
English Behind Your Smile (浮士德的微笑 / Fu Shi De De Wei Xiao)
(2016)
    0 comments 0 received 233
10 days ago
English Behind Your Smile (浮士德的微笑 / Fu Shi De De Wei Xiao)
(2016)
TV   0 comments 0 received 410
20 days ago
English The King of Romance (如朕親臨 / Ru Zhen Qin Lin)
(2016)
TV   0 comments 0 received 115
21 days ago
English The King of Romance (如朕親臨 / Ru Zhen Qin Lin)
(2016)
TV   0 comments 0 received 42
21 days ago
English The King of Romance (如朕親臨 / Ru Zhen Qin Lin)
(2016)
TV   0 comments 0 received 32
21 days ago
English The King of Romance (如朕親臨 / Ru Zhen Qin Lin)
(2016)
TV   0 comments 0 received 38
21 days ago
English Person Who Gives Happiness (행복을 주는 사람)
(2016)
TV   0 comments 0 received 19
24 days ago
English Person Who Gives Happiness (행복을 주는 사람)
(2016)
TV   0 comments 0 received 19
24 days ago
English Shuttle Love Millennium (Xiang Ai Chuan Suo Qian Nian 2/Yue Guang Xia De Jiao Huan / 相爱穿梭千年2)
(2016)
TV   0 comments 0 received 37
24 days ago
English Shuttle Love Millennium (Xiang Ai Chuan Suo Qian Nian 2/Yue Guang Xia De Jiao Huan / 相爱穿梭千年2)
(2016)
TV   0 comments 0 received 35
24 days ago